Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Skupina Africkej rozvojovej banky – African Development Bank Group (angl.)

Skupina Africkej rozvojovej banky (African Development Bank Group): medzinárodná skupina bánk podporovaná 53 členskými štátmi z Afriky a 24 pridruženými krajinami zo severnej a južnej Ameriky, Európy a Ázie.

Pozostáva z troch organizačných jednotiek: Africkej rozvojovej banky (AfDB), Afrického rozvojového fondu a Nigérijského poručníckeho fondu.

Africká rozvojová banka je regionálna mnohostranná rozvojová banka, ktorá sa snaží podporovať ekonomický a sociálny rozvoj jej členských krajín. Hlavnou úlohou Afrického rozvojového fondu je zníženie chudoby. Krajinám s nízkym príjmom, ktoré nie sú schopné požičať si za obvyklých podmienok AfDB poskytuje rozvojové pôžičky za zvýhodnené podmienky.

Nigérijský poručnícky fond bol založený na podporu úsilia o rozvoj chudobnejších krajín AfDB. AfDB bola založená v roku 1964 a sídli v Abidžane na Pobreží Slonoviny.

*****

African Development Bank Group: a multinational bank group supported by 53 member countries from Africa and 24 affiliate countries in North and South America, Europe, and Asia. It is composed of three entities: the African Development Bank, the African Development Fund, and the Nigeria Trust Fund. The African Development Bank is a regional multilateral development bank that promotes the economic development and social progress of its regional member countries. The African Development Fund’s main goal is poverty reduction; it provides development finance on concessionary terms to low-income member countries that are unable to borrow on the Bank’s regular terms. The Nigeria Trust Fund was established to assist with the development efforts of poorer ADB member states. The AfDB was founded in 1964, and is headquartered in Abidjan, Cote D’Ivoire.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>