Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Špecifické výrobné faktory – Specific factors of production (lat. – fr.)

Špecifické výrobné faktory (Specific factors of production): výrobné faktory, ktoré majú úzke možnosti využitia, napríklad pluh je vhodný len na oranie pôdy.

Pozri: nešpecifické výrobné faktory >>

*****

Specific factors of production: factors of production with very narrow applicability (use), e.g., a plough is only appropriate for ploughing the soil. See Non-specific Factors of Production.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>