Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Spontánny poriadok – Spontaneous order (lat. – fr.)

Spontánny poriadok (Spontaneous order): činnosť neregulovaného a neobmedzovaného trhu a spoločnosti, ktorá je výsledkom nezávislého správania sa účastníkov na trhu, čiže neexistuje oddelene od účastníkov trhu. Spontánny poriadok je protiklad plánovanej ekonomiky, kde sú rozhodnutia vytvárané ústrednou autoritou namiesto účastníkov trhu.

*****

Spontaneous order: the operation of an unregulated market whereby demand and supply are coordinated by prices. The spontaneous order is the outcome of the independent behaviour of market participants and therefore does not exist for its own sake in disassociation from market participants. Spontaneous order is the opposite of a planned economy where decisions are made by a central authority instead of market participants.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>