Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Správa aktuára – Actuary’s Report (angl.)

Správa aktuára (Actuary’s Report): správa zostavená aktuárom o činnosti poisťovne, ktorá sa týka napríklad výpočtov poistného a/alebo technických rezerv.

*****

Actuary’s Report: written information provided by the actuary on the company’s calculation of premiums and/or technical provisions, etc.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>