Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Štandard kúpnej sily - Purchasing Power Standard
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Štandard kúpnej sily – Purchasing Power Standard (angl.)

Štandard kúpnej sily (Purchasing Power Standard): umelá menová jednotka vyrovnávajúca existujúce cenové rozdiely v rámci krajín. Používa sa na porovnanie ekonomických ukazovateľov medzi členmi EÚ. Ekonomické ukazovatele vyjadrené v štandarde kúpnej sily sú počítané podielom hodnotiaceho ukazovateľa v národnej mene s korešpodujúcou paritou kúpnej sily. Jednotný štandard parity kúpnej sily je vo všetkých krajinách viazaný na rovnaký spotrebný kôš tovarov a služieb, hoci berúc do úvahy cenovú úroveň, každá krajina potrebuje odlišnú sumu národnej meny na obstaranie tohto koša tovarov a služieb.

*****

Purchasing Power Standard: an artificial currency unit removing existing price differences in countries; used for comparing economic indicators among E.U. members. Economic indicators expressed in the purchasing power standard are calculated by dividing the assessed indicator in the national currency by the corresponding purchasing power parity. A single purchasing power standard in all countries is related to the same basket of goods and services; however, taking into account the price level, each country needs a different sum of the national currency to purchase this basket of goods and services.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>