Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Statky nižšieho rádu – Lower Order Goods (angl. – fr.)

Statky nižšieho rádu (Lower Order Goods): spotrebné tovary, ktoré sú úplne spotrebované a nie sú znova použité v žiadnom výrobnom procese. Taktiež nazývané tovary prvého rádu.

Pozri: statky vyššieho rádu >>

*****

Lower Order Goods: consumer goods that are fully consumed and not used again in any production process. Also called first order goods. See Higher Order Goods.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>