Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Statky vyššieho rádu – Goods of higher order (angl. – fr.)

Statky vyššieho rádu (Goods of higher order): prostriedky používané v ďalšom procese produce.

*****

Goods of higher order: resources used to further the production process.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>