Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Štátna pokladnica – Treasury (fr.)

Štátna pokladnica (Treasury): pojem pre súhrn všetkých vládnych účtov.

*****

Treasury: a term for the aggregate of all government accounts.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>