Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Štátne cenné papiere – Government Securities (angl.)

Štátne cenné papiere (Government Securities): dlhové záväzky ústrednej a  miestnej vlády na financovanie rozpočtového deficitu.

Pozri: eurobondy >>

*****

Government Securities: debt obligations incurred by local or national governments to finance budget deficits. See Eurobond, Treasury Bill.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>