Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Štátne sociálne poistenie – State Social Insurance (lat.)

Štátne sociálne poistenie (State Social Insurance): systém starobného, nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti, organizovaný a spravovaný štátom. Osobitosti sa líšia štát od štátu.

Pozri: štátne odvody na sociálne poistenie >>

*****

State Social Insurance: a system of old-age, unemployment, and sickness insurance organized and administered by the state, the particulars of which vary by nation. See State Social Insurance Contribution.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>