Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Štátny dlhopis, vládny dlhopis – Government Bond (angl.)

Štátny dlhopis, vládny dlhopis (Government Bond): dlhodobý cenný papier emitovaný vládou.

Pozri: štátne cenné papiere >>

*****

Government Bond: a long-term security issued by a government. See Government Securities.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>