Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Svetová colná organizácia - World Customs Organization, WCO
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Svetová colná organizácia – World Customs Organization, WCO (angl. – fr. – lat.)

Svetová colná organizácia (World Customs Organization, WCO): WCO je nezávislý, medzivládny orgán, ktorý presadzuje poctivé, transparentné a predvídateľné colné prostredie s cieľom napomáhania legitímnemu obchodovaniu a predchádzaniu nezákonných aktivít. Je fórom pre dialóg v colných otázkach, odporúčajúcim najlepšie možnosti v praxi a legislatíve. WCO bolo založené v roku 1952 ako Rada pre colnú spoluprácu z rovnakého poverenia GATT (Všeobecnej dohody o clách a obchode), ktoré podnietilo vznik OECD. V roku 1994 sa názov organizácie zmenil na WCO. Organizácia pozostáva zo 169 členských štátov, z ktorých každý disponuje jedným hlasom vo valnom zhromaždení. Na čele organizácie je Správna komisia spolu s finančným poradenstvom poskytovaným Finančnou komisiou. Strategický plán WCO je revidovaný každý rok kompletnou Komisiou. Sekretariát má sídlo v Bruseli a oficiálnymi jazykmi organizácie sú angličtina a francúzština, i keď niektoré stretnutia technickej povahy sa uskutočňujú v španielčine.

*****

WCO: World Customs Organization. The WCO is an independent, intergovernmental body that promotes an honest, transparent, and predictable customs environment in order to assist legitimate trade and to prevent illegal activity. It is a forum for dialogue on customs issues, recommending best practices in the field and the legislature. The WCO was founded in 1952 as the Customs Co-Operation Council, from the same GATT mandate that founded the OECD. The name was changed to the WCO in 1994. It is composed of 169 member states, each of whom possess one vote in the general assembly. It is headed by the Policy Commission, with financial advice administered from the Finance Committee. The WCO Strategic Plan is reviewed each year by the full Council. The Secretariat is based in Brussels, and its official languages are English and French, although some technical meetings are held in Spanish.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>