Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Teória parity kúpnej sily - Purchasing Power Parity Theory
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Teória parity kúpnej sily – Purchasing Power Parity Theory (angl. – fr. – lat.)

Teória parity kúpnej sily (Purchasing Power Parity Theory): teória analyzujúca vzťah výmenných kurzov a tovarových cien. Tvrdí, že výmenné kurzy v krajinách dosiahnu rovnováhu, keď je kúpna sila mien v týchto výmenných kurzoch rovnaká. Teória je založená na princípe “jednej ceny”, kde ceny homogénnych tovarov v rôznych krajinách majú tendenciu sa zarovnať. Ak sa prihodia akékoľvek odchýlky od rovnováhy, prispôsobenie výmenného kruzu znova nastolí rovnováhu.

Pozri: parita kúpnej sily >>

*****

Purchasing Power Parity Theory: the theory analysing the relationship of exchange rates and good prices. It asserts that the exchange rates in countries reach equilibrium when the purchasing power of the currencies at these exchange rates is the same. The theory is based on the “single price” principle under which the prices of homogeneous goods tend to level out in different countries. If any divergences from the equilibrium occur, exchange rate adjustments will take place to restore equilibrium. See Purchasing Power Parity.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>