Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Tieňová ekonomika – Shadow economy (angl. – lat.)

Tieňová ekonomika (Shadow economy): utajovaná alebo len čiastočne otvorená ekonomická obchodná činnosť.

Pozri: čierny trh >>

*****

Shadow economy: undeclared or only partially declared economic commercial activity. See Black Market.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>