Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Tretí sektor – Third Sector (angl. – lat.)

Tretí sektor (Third Sector): organizácie, ako charity, ktoré nie sú celkom verejné alebo súkromné.

Pozri: mimovládne organizácie >>

*****

Third Sector: organizations, such as charities, that are not entirely public or private. See Nongovernmental Organizations.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>