Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Tretí svet – Third World (fr.)

Tretí svet (Third World): ekonomicky nerozvinuté krajiny, ktoré nepatria ani medzi rozvinuté kapitalistické krajiny (USA, EU, Kanada, Japonsko, atď), ani medzi socialistické krajiny (bývalý sovietsky blok, Kuba). Sú to niektoré krajiny v Afrike, Ázii, Južnej a Strednej Amerike.

*****

Third World: economically underdeveloped countries that do not belong either among the developed capitalist countries (USA, E.U., Canada, Japan, etc.), nor socialist countries (the former Soviet block, Cuba). These are some countries in Africa, Asia, South and Central America.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>