Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Tretia strana – Third Party (angl. – fr.)

Tretia strana (Third Party): osoba, ktorá sa nezúčastňuje na trhovej výmene alebo iných procesoch, ale je nimi ovplyvňovaná. Pojem tretej strany je často používaný vo vzťahu k nezúčastneným osobám, ktorí nie sú aktívnymi hráčmi.

*****

Third Party: persons who do not participate in market exchange or other processes but are influenced by them. The term of the third party is often used to refer to stakeholders who are not actors.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>