Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Trust (no.)

Trust (Trust): právo riadiť použitie a disponovanie aktív v súlade s požiadavkami a podmienkami stanovenými vlastníkom. Trust je často používaný štátom na zverenie manažmentu verejných aktív v rozličných inštitúciách.

*****

Trust: the right to manage use and dispose of assets in accordance with the terms and conditions set by the owner. Trust is often used by the state to vest the management of public assets in different institutions.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>