Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Tvorba hrubého fixného kapitálu – Gross Fixed Capital Formation (fr.)

Tvorba hrubého fixného kapitálu (Gross Fixed Capital Formation): suma kapitálových výdavkov (okrem odpisov) na stroje a zariadenia, nehnuteľnosti, pozemky a iný majetok, vzťahujúca sa tak pre jednotlivú spoločnosť, ako aj pre celú ekonomiku. Keď sa berie do úvahy celok, tak v porovnaní s HDP predstavuje pomer investícií k HDP vypočítaného výdavkovou metódou v národnej ekonomike.

Pozri: HDP >>

*****

Gross Fixed Capital Formation: the amount of capital expenditures for plant, property, or equipment, (excluding depreciation), for a single company or for the economy as a whole. When taken as a whole, it comprises the Investment portion of the GDP by expenditure method of valuing a national economy. See GDP.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>