Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Účelové prideľovanie – Appropriation (angl.)

Účelové prideľovanie (Appropriation): rozdeľovanie finančných zdrojov na vykonanie určitých funkcií alebo na dosiahnutie určitých cieľov. Pojem sa používa často v spojitosti s prerozdeľovaním zdrojov z rozpočtu.

*****

Appropriation: allocation of funds to perform certain functions or achieve certain goals. The term is frequently used in reference to the allocation of funds from a budget.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>