Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Účty pohľadávok – Accounts Receivable (angl.)

Účty pohľadávok (Accounts Receivable): suma, ktorá je spoločnosti dlhovaná za predané tovary a služby.

Pozri: dlžník, účty záväzkov >>

*****

Accounts Receivable: an amount that a company is owed for services performed or goods sold. See Debtor, Accounts Payable.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>