Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Účty záväzkov – Accounts Payable (angl.)

Účty záväzkov (Accounts Payable) je suma, ktorú spoločnosť dlhuje za získané tovary a služby, vrátane miezd zamestnancom a kapitálových statkov, zvyčajne určované obchodnými podmienkami.

Pozri: účty pohľadávok >>

*****

Accounts Payable: an amount that a company owes for goods and services received, including wages and capital goods, usually governed by the terms of sale. See Accounts Receivable.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>