Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Údaje časových radov – Time Series Data (angl. – lat.)

Údaje časových radov (Time Series Data): hodnoty rovnakej premennej počas rôznych časových období, ako napríklad rokov, kvartálov, dní. Tieto údaje sú využiteľné pri vytváraní trendov a analyzovaní dosahov konkrétnych činov alebo udalostí.

*****

Time Series Data: values of the same variable over several time periods, e.g., years, quarters, days. This data is useful in establishing trends and analyzing the impact of policies and events.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>