Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ukončenie poistného – Lapse (lat.)

Ukončenie poistného (Lapse): ukončenie poistenia z dôvodu neschopnosti poisteného splácať požadované poistné.

*****

Lapse: termination of a policy due to failure by the insured to pay the premium as required.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>