Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Úrok z prenájmu – Leasehold Interest (angl. – fr.)

Úrok z prenájmu (Leasehold Interest): neurčité použitie úroku, ktorý existuje keď provízie z prenájmu definujú nájom, ktorý je väčší alebo menší než trhová cena podobného nájmu.

*****

Leasehold Interest: an intangible use interest that exists when the provisions of a lease stipulate a rental that is greater or less than the previaling market price of renting similar facilities.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>