Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Úspory – Savings (fr.)

Úspory (Savings): suma zdrojov usporených alebo prebytočných z výrobného procesu, ak výnosy z výroby sú vyššie ak jej náklady.

*****

Savings: the amount of resources that are saved or left over from the production system when the benefit incurred from the production exceeds the costs.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>