Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Väzňova dilema - Prisoner’s Dilemma | Ekonomický slovník
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Väzňova dilema – Prisoner’s Dilemma (fr. – lat.)

Väzňova dilema (Prisoner’s Dilemma): situácia, ktorá vzniká, keď jednotlivci ktorí môžu viac získať vzájomnou spoluprácou, konajú napriek tomu vo vlastnom záujme, čo im znižuje ich prínosy. Pôvodne bola formulovaná v rámci teórie hier.

Klasický príklad používaný na vykreslenie väzňovej dilemy je prípad dvoch väzňov, ktorí si musia vybrať medzi priznaním sa k zločinu spáchanému spoločne a tým, že budú mlčať. Ak sa väzeň prizná a jeho spoločník nie, ten, ktorý sa prizná, dostane nižší trest. Väzeň, ktorý bude mlčať, dostane tvrdší trest za svoju nečestnosť. Ak obaja väzni budú mlčať, tak musia byť oslobodení a obaja vyviaznu bez trestu. Bez možnosti komunikácie, obaja väzni si vyberú priznanie zo strachu pred prísnejším trestom v prípade, že by sa partner priznal. Preto obaja väzni dostanú menší trest za prinanie, oproti možnosti bez trestu, ak by boli obaja mlčali. Dilema bolo dôkladne analyzované Johnom Nashom.

Pozri: Nashova rovnováha >>

*****

Prisoner’s Dilemma: originally illustrated by game theory, this is a situation that arises when individuals who could mutually benefit by cooperating with each other instead act in their own interest, resulting in decreased benefit. The classic example used to illustrate a prisoner’s dilemma is the case of two prisoners who must choose between confessing to a crime committed together and remaining silent. If a prisoner confesses and his partner does not, the confessing prisoner will receive a reduced prison sentence for his honesty. The prisoner that remains silent will receive a harsher sentence for his dishonesty. If both prisoners remain silent, the charges must be dropped and they both walk away with no prison sentence. Unable to communicate, both prisoners will choose to confess for fear of receiving the harsher sentence if their partner confesses. Therefore, both prisoners receive a short prison sentence for confessing, versus no prison sentence if they had both remained silent. The dilemma was thoroughly analysed by John Nash. See Nash Equilibrium.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>