Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Vedľajšia činnosť firmy – Ancillary activity (angl.)

Vedľajšia činnosť firmy (Ancillary activity): hospodárska činnosť firmy vykonávaná so zámerom uľahčiť hlavné alebo sekundárne činnosti.

Vedľajšie činnosti vo všeobecnosti vytvárajú služby považované za vstup pre produkčné činnosti. Výstup takýchto aktivít má zvyčajne nižšiu hodnotu a počet ako ostatné činnosti podniku, napríklad údržba a oprava budov.

*****

Ancillary activity: an economic activity of a company performed with the intent to facilitate the principal or secondary activities. Typically, ancillary activities produce services that are generally meant to be inputs for productive activity; the output from such activity is usually appraised at a much smaller value and quantity than other activities of the enterprise, i.e., maintenance and repair of buildings.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>