Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Veľká hospodárska kríza, Veľká depresia – Great Depression (angl. – fr.)

Veľká hospodárska kríza, Veľká depresia (Great Depression): globálna ekonomická kríza v rokoch 1929 – 1933. Veľká hospodárska kríza je používaná ako príklad na ilustráciu dôsledkov centrálnych intervencií na peňažnom trhu.

*****

Great Depression: global economic crisis of 1929–1933. The Great Depression is still used as an example to illustrate the consequences of government intervention in the money market.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>