Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Vláda zákona, právo zákona, právny štát – Rule of Law (fr. – angl.)

Vláda zákona, právo zákona, právny štát (Rule of Law): rovnosť všetkých jednotlivcov a subjektov pred formálnym zákonom. Tento termín sa objavil v anglo-saskom zvykovom práve („common law“), tradície, ktorá požadovala, aby aj panovník podliehal platnému právu.

*****

Rule of Law: where all individuals and entities are equally subject to the supremacy of the written law. This term emerged from the Anglo-Saxon ‘common law’ tradition, which required even the sovereign to be subject to the law.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>