Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Veriteľ poslednej inštancie – Lender of Last Resort (angl.)

Veriteľ poslednej inštancie (Lender of Last Resort): funkcia centrálnej banky, keď požičiava úver komerčnej banke v núdzi, keď jej ostatné komerčné banky odmietli požičať.

*****

Lender of Last Resort: the function of the central bank when it provides credit to a commercial bank in distress to which other commercial banks refuse to lend.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>