Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Všeobecná dohoda o voľnom obchode – GATT General Agreement on Tariffs and Tradee

Všeobecná dohoda o voľnom obchode, GATT (General Agreement on Tariffs and Tradee): všeobecná dohoda o clách a obchode, ktorá vstúpila do platnosti v roku 1947. Na jej základoch bola neskôr založená Svetová obchodná organizácia (WTO).

Pozri: Svetová obchodná organizácia >>

*****

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT): a general agreement on tariffs and trade that came into effect in 1947; on its basis the World Trade Organisation was later founded. See World Trade Organization.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>