Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Výnos – Yield (angl.)

Výnos (Yield): návratnosť z kapitálovej investície, dlhopisu, pôžičky alebo akcie.

*****

Yield: the return on a capital investment, bond, loan, or stock.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>