Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zaistenie – Reinsurance (fr.)

Zaistenie (Reinsurance): druh poistenia pri ktorom špecializovaná poisťovňa (zaisťovňa) preberá časť rizika poisťovne, ktoré vzniká z poistnej činnosti výmenou za poistné resp. zaistné.

*****

Reinsurance: a type of insurance where a specialised insurance company (reinsurer) undertakes the part of the risk of loss to the insurer arising from its insurance activity, in exchange for an insurance premium.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>