Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Základné riziko zaistenia – Reinsurance Basis Risk (fr. – gr.)

Základné riziko zaistenia (Reinsurance Basis Risk) – zaistné krytie by mohlo byť nedostatočné pre adekvátne riešenie rizík (poistných udalostí), pretože potreba zaistenia nebola presne identifikovaná. To môže mať za následok dohodnutie nevhodných zaistných podmienok v zaistnej zmluve.

*****

Reinsurance Basis Risk: the reinsurance cover might prove insufficient to adequately handle the risk in question because reinsurance needs have not been precisely identified. This might result in relevant clauses of the reinsurance contract being inappropriate.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>