Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zákon výnosov, zákon klesajúcich výnosov – Law of Returns, Law of Diminishing Returns (angl. – fr.)

Zákon výnosov, zákon klesajúcich výnosov (Law of Returns, Law of Diminishing Returns) : Tento zákon tvrdí, že existuje optimálna kombinácia výrobných faktorov pre každý tovar. Ak je pri výrobe tovaru používaný akýkoľvek iný než optimálny počet z každého z faktorov výroby pri zachovaní ostatných faktorov nemenných, potom akákoľvek odchýlka od optimálneho pomeru spôsobí klesajúcu návratnosť z použitia daného faktora.

*****

Law of Returns, Law of Diminishing Returns: states that there is an optimal combination of factors of production for each good. If an economic good is produced using anything other then the optimal number of each of the factors of production, other factors held constant, any deviation from the optimal relation will result in a diminishing return from the use of that factor.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>