Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zdroje – Resources (fr.)

Zdroje (Resources): statky, ktoré môžu byť spotrebované alebo použité vo výrobe iných tovarov. Väčšina zdrojov sú ekonomické zdroje a preto sú fyzicky obmedzené kvantitou, kvalitou a dostupnosťou.

*****

Resources: goods that can be consumed or used in the production of other goods. Most resources are economic resources, and are therefore physically limited by quantity, quality, and access.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>