Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zhodnotenie meny – Appreciation of currency (angl.)

Zhodnotenie meny (Appreciation of currency): akýkoľvek nárast hodnoty meny jednej krajiny oproti mene inej krajiny. Keď sa odohrá, jednotku zhodnotenej meny je možné vymeniť za viac jednotiek inej meny.

*****

Appreciation of Currency: any increase in value in a country’s currency measured against the value of a foreign currency. When this occurs, the newly appreciated currency can be traded for more units of the foreign currency.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>