Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zlatá odmena – Golden Handshake (angl.)

Zlatá odmena (Golden Handshake): štedré odstupné výkonnému riaditeľovi obchodnej spoločnosti, zapísané v zmluve.

*****

Golden handshake: a large severance payment written into the contract of a chief company executive.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>