Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zlatý padák – Golden parachute (angl. – fr.)

Zlatý padák (Golden parachute): komplexné zmluvné podmienky odstupného výkonnému riaditeľovi obchodnej spoločnosti, stanovené v zamestnaneckej zmluve. Zvyčajne zahŕňa štedré odstupné v prípade prevzatia spoločnosti inou spoločnosťou. Zlatý padák je používaný ako ochrana voči nepriateľskému prevzatiu.

Pozri: nepriateľské prevzatie >>

*****

Golden parachute: complex severance terms put in the employment contract of a chief company executive, and usually includes generous severance pay to be paid in the event of a takeover. A golden parachute is used as protection against a hostile takeover. See Hostile Takeover.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>