Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zlatý štandard – Gold Standard (angl.)

Zlatý štandard (Gold Standard): systém krytia meny zlatom, kde centrálna banka je povinná vymieňať symbolické peniaze v stanovenom výmennom pomere za zlato. Od zlatého štandardu sa odstúpilo v roku 1971.

*****

Gold standard: a system of currency backed with gold, and where the central bank is obliged to exchange paper currency into gold at a set rate. The gold standard was abandoned in 1971.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>