Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zverený fond – Trust Fund (no. – fr.)

Zverený fond (Trust Fund): právny subjekt držiaci určité aktíva osoby, spoločnosti alebo skupiny spoločností (donorov), odovzdaných pre naplnenie záujmu stanovených osôb (poberateľov). Je riadený správcom, spoločnosťou alebo fyzickou osobou.

*****

Trust Fund: a legal entity holding certain assets of a person, company or a group of companies (donors) handed over for the benefit of defined persons (beneficiaries). A trust fund is managed by a trustee, a company or a natural person.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>