Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ekonomika krajín – úvod

Vážený návštevník, v kategórii „Ekonomika krajín“ nájdete podrobne rozobraté ekonomické údaje prednostne z krajín Európskej únie.

Táto kategória sa zameriava na sledovanie dát z oblasti vývoja HDP, deficitu, verejného dlhu jednotlivých krajín EÚ, ako aj na údaje o raste, resp. poklese nezamestnanosti, pohyboch priemernej mzdy, či vývoji exportu a importu v oblasti tovaru a komodít.

„Ekonomika krajín“ je aktualizovaná pravidelne na mesačnej báze. Jednotlivé ekonomické aspekty dopĺňa stručný komentár vzťahujúci sa k budúcemu predpokladanému ekonomickému vývoju a jeho následnému dopadu na Európsku úniu, a teda aj na nás, občanov Slovenska.

Cieľom vzniku kategórie „Ekonomika krajín“ je sprostredkovať Vám čitateľom stručný ale detailný prehľad o ekonomickom dianí a vývoji v Európskej únii formou faktických informácií a presných dátových údajov zverejňovaných na pravidelnej báze oficiálnymi štatistickými úradmi jednotlivých krajín Európskej únie.

Pridajte sa ku mne, sledujme a zamýšľajme sa a následne hodnoťme spoločne ekonomický vývoj a smerovanie Európskej únie.

Príjemné čítanie Vám praje
Richard Sulík

Kliknite na krajinu, o ktorej informácie máte záujem >>