Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ekonomika Eurozóny

Maloobchodný obrat eurozóny | Február 2015 pokles o -0,2 %

Podľa údajov, ktoré zverejnil štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) maloobchodný obrat eurozóny (EU19) a EU28 po očistení od sezónnych vplyvov vo februári 2015 v porovnaní … Viac.

Obchodná bilancia eurozóny | December 2014 s prebytkom

Štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) informoval o tom, ako sa vyvíjala obchodná bilancia eurozóny v mesiaci december 2014. Zahranično-obchodná bilancia 18 štátov, ktoré zaviedli euro, … Viac.

Maloobchodné obraty v Eurozóne | August 2014 – nárast +1,2%

Maloobchodné obraty v Eurozóne – Štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) dnes zverejnil údaje o reálnych maloobchodných obratoch Eurozóny (EÚ18) a EÚ28 za mesiac august 2014, … Viac.

Nezamestnanosť v eurozóne | Jun 2013 na úrovni 12,1%

Nezamestnanosť v eurozóne – Včera zverejnil štatistický úrad Európskej únie (Eurostat) sezónne očistené dáta k nezamestnanosti pre EU17 a EU27. V eurozóne sa sezónne očistená … Viac.

Eurozóna – výstup produkcie v stavebníctve za jún

Štatistický úrad európskej únie (Eurostat) dnes informoval o dátach k indexu produkcie v stavebníctve v EU 27 a v eurozóne pre mesiac jún 2013. V … Viac.

Prebytok obchodnej bilancie eurozóny na úrovni +17,3 miliardy eur

Štatistický úrad európskej únie (Eurostat) dnes informoval o zahraničných obchodných dátach a dátach k výkonovej bilancii v eurozóne pre mesiac jún 2013. V júni 2013 … Viac.

EU17, DF a PIGS | Obraty v maloobchode

Eurostat dnes zverejnil údaje k reálnemu obratu v maloobchode pre mesiac október 2012 v eurozóne (EU17) a v Európskej únii (EU27). Medzitým aj jednotlivé údaje ku … Viac.

Eurozóna – úvery | Celkový objem úverov naďalej klesá

V októbri 2012 znovu poklesol celkový objem úverov MFI (Monetary Financial Institutions) eurozóny pre privátny sektor (domácnosti a nefinančné podniky) už šiesty mesiac v rade … Viac.

Eurozóna | Pokles v poskytnutých úveroch pre privátny sektor už piaty mesiac v rade

V septembri 2012 poklesol objem poskytnutých úverov MFI (Monetary Financial Institutions) v Eurozóne súkromnému sektoru (domácnosti a podniky okrem finančných inštitúcií) mierne nadol už piaty … Viac.

EU17 a EU27 | Nezamestnanosť v eurozóne – september

Eurostat dnes zverejnil sezónne očistené údaje nezamestnanosti pre EU17 a EU27. V Eurozóne predstavovala výška nezamestnanosti v septembri 2012 úroveň 11,6%, po nahor zrevidovaných 11,5% … Viac.