Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ekonomika Rakúska

Registrácia áut v Rakúsku | December 2012 s poklesom -21,1%

Štatistický úrad Rakúska, Statistik Austria, zverejnil údaje k registrácii áut v Rakúsku za mesiac december 2012. V decembri 2012 poklesla registrácia áut k rovnakému mesiacu … Viac.

Registrácia nových áut v Rakúsku | Prihlásenie áut s poklesom -19,7%

Rakúsky štatistický úrad Statistik Austria zverejnil údaje k registrácií nových áut v Rakúsku pre mesiac november 2012. V novembri 2012 poklesli registrácie áut v Rakúsku … Viac.