Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Ekonomika v 60 sekundách

Vážený návštevník,

Rubrika „Ekonomika v 60 sekundách“ je venovaná predovšetkým študentom ekonómie a ľuďom, ktorí sa o ekonomiku ešte len začínajú zaujímať. Mojou inšpiráciou pre vytvorenie tejto rubriky sú často kladené otázky, ktoré dostávam od študentov stredných a vysokých škôl počas prednášok, od svojich kolegov a známych.

Súpis doposiaľ vytvorených videí nájdete kliknutím sem!

Kolekcia krátkych videí o ekonomike, ktorým porozumie aj 9-ročný školák

V 60 sekundových videoblogoch Vám pravidelne priblížim základné mikro a makro ekonomické pojmy, ekonomické teórie, zákony, ekonomiku a jej typy..atď. Rozoberieme ekonomický cyklus, prejdeme cez všeobecnú ekonomickú teóriu, ekonomickú analýzu podniku, ekonomickú sociológiu a iné ekonomické témy.

V rubrike „Ekonomika v 60 sekundách“ sa budeme zaoberať ekonomikou ako takou, spôsobom, ktorý je zrozumiteľný a pochopiteľný aj pre žiaka základnej školy.

Prajem Vám príjemne strávený čas a nadobúdanie nových vedomostí pri spoločnom štúdiu 21.storočia a verím, že rubrika „Ekonomika v 60 sekundách“ bude Vašim prínosným zdrojom informácii a vzájomných súvislostí týkajúcich sa ekonomiky.

Rád privítam Vaše ďalšie námety na ekonomické témy, o ktoré sa zaujímate.

S pozdravom
Richard Sulík

Zoznam 60 sekundových ekonomických videí: