Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Gustave de Molinari - francúzsky ekonóm | Ekonómovia
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Gustave de Molinari (1819-1912)

Gustave de Molinari - francúzsky ekonómGustave de Molinari bol francúzskym ekonómom belgického pôvodu. Gustave de Molinari sa hlásil ku klasickému liberalizmu, takže zastával slobodný trh a individuálnu slobodu. Podobne ako mnohí iní klasickí liberáli aj Molinari písal kriticky o témach ako vojna, monopoly, protekcionizmus či socializmus. No zatiaľ čo podľa ostatných klasických liberálov mal štát nespochybniteľnú úlohu minimálne v oblasti poskytovania bezpečnosti, Gustave de Molinari vo svojich dielach uvádzal konkrétne a detailné príklady toho, ako by trh mohol nahradiť štát aj v tejto oblasti. Molinari je preto považovaný za predchodcu neskoršieho ekonomického prúdu anarchizmu voľného trhu, tiež známeho ako anarchokapitalizmus.

„Anarchia nie je zárukou toho, že niektorí ľudia nebudú zabíjať, ubližovať, unášať, podvádzať alebo okrádať druhých. Vláda je zárukou, že niektorí ľudia to robiť budú.“

Ako vznikol štát?

Pôvod vzniku štátu je dodnes mimoriadne kontroverznou a zaujímavou témou. Najčastejšie akceptovaným vysvetlením vzniku štátu je tzv. spoločenská zmluva. Inak povedané – niektorí ľudia sa raz po dni strávenom usilovnou prácou stretli, aby sa dohodli na tom, ako vytvoriť vládu, ktorá bude prospešná pre spoločnosť. Gustave de Molinari bol však ohľadom vzniku štátu oveľa skeptickejší.

Podľa neho sa kedysi dávno, za podmienok primitívnej vzácnosti, mohlo oplatiť bojovať so svojimi susedmi a brať ich majetok. Postupom času sa z tohto ničenia stali organizované nájazdy. Neskôr však títo lúpežníci zistili, že výhodnejšie ako organizovať nájazdy na cudzincov môže byť podmanenie si daného územia a zotročenie tamojších obyvateľov. Títo lúpežníci, už ako vládcovia, postupne vymýšľali čoraz dômyselnejšie systémy extrahovania bohatstva od populácie podmaneného územia. A tak vyzerali, ako tvrdí Gustave de Molinari, prvé primitívne štáty.

Praktické fungovanie anarchizmu

Liberálni anarchisti odsudzovali štát najmä na morálnej a logickej, a teda skôr filozofickej úrovni. No vzhľadom na to, že neposkytli konkrétnu predstavu o tom, ako by mala fungovať spoločnosť bez štátu, ich názory nikdy neboli brané veľmi vážne. To však zmenil práve Gustave de Molinari. Ten vo svojich dielach detailne písal o tom, ako by fungovalo súkromné zabezpečovanie bezpečnosti a uviedol tiež množstvo argumentov, prečo by súkromné zabezpečovanie bezpečnosti bolo efektívnejšie ako štátne zabezpečovanie bezpečnosti. Aj na základe Molinariho myšlienok neskôr vznikol ekonomický prúd s názvom anarchokapitalizmus, pričom prvým človekom, ktorý tento pojem použil, bol americký ekonóm Murray Rothbard.

Súkromná bezpečnosť

„Buď to je logické a správne alebo princípy, na ktorých stojí ekonomická veda, sú neplatné.“

Gustave de Molinari nepokladal bezpečnosť za statok, ktorý by bol principiálne až natoľko odlišný od ostatných statkov, že by jeho vládne poskytovanie bolo výhodnejšie. Ako písal:

„Politická ekonómia odsúdila rovnako monopol a komunizmus v rôznych odvetviach ľudských aktivít všade, kde ich našla. Nie je potom divné a nerozumné, že ich akceptuje v bezpečnostnom priemysle?“

Molinari sa preto vo svojich dielach snažil ukázať, že rovnaké princípy, ktoré vedú k neefektívnym a drahým službám pri tradične odsudzovaných vládnych aktivitách tak platia aj v oblasti bezpečnosti. Základnou výhodou je, samozrejme, konkurencia. Keby vláda centralizovala výrobu topánok a bránila by zakladaniu súkromných fabrík na výrobu topánok, „vládne topánky“ by zrejme boli drahé, nekvalitné a dokonca by možno na topánky boli poradovníky. Ak by však topánky boli vyrábané v konkurenčnom prostredí, firma s takýmito praktikami by bola odsúdená na bankrot.

Inak to podľa Gustave de Molinari nie je ani v prípade poskytovania bezpečnosti. V prípade nárastu cien alebo poklesu kvality poskytovaných služieb by si zákazníci jednoducho vybrali iného poskytovateľa. Tento konkurenčný tlak by tak priniesol typické výhody, ktoré sú spájané s demonopolizovaním služieb – tlak na znižovanie cien, zvyšovanie kvality a celkové efektívnejšie naplnenie potrieb zákazníkov. Gustave de Molinari za adeptov na poskytovanie bezpečnosti (vrátane súkromnej polície a súkromného súdneho systému) považoval napríklad poisťovne.

Gustave de Molinari – Citáty

„(pojem) Súkromný majetok je nadbytočný. „Verejný majetok“ je oxymoron. Všetko legitímne vlastníctvo je súkromné. Ak vlastníctvo nie je súkromné, je ukradnuté.“

„Skutočným liekom na väčšinu ziel nie je nič iné ako sloboda, neobmedzená a úplná sloboda, sloboda v každej sfére ľudských snáh.“

„Vojna je potrebným a nevyhnutným dôsledkom vytvorenia monopolu na bezpečnosť.“