Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 466
Walter Block - americký ekonóm | Ekonómovia
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Walter Block (1941)

Walter Block - americký ekonómWalter Edward Block je americkým ekonómom Rakúskej ekonomickej školy. Walter Block učil na viacerých univerzitách, pričom v súčasnosti učí na Loyola University New Orleans a je senior fellow v Ludwig von Mises institute. V minulosti tiež učil na viacerých iných univerzitách a bol ekonómom vo Fraser Institute. Walter Block je známy svojimi extrémne kontroverznými a často zámerne provokatívnymi anarchokapitalistickými teóriami. Napriek tomu, že mnohé z týchto teórií môžu znieť absurdne, Walter Block ich precízne obhajuje svojimi argumentmi, ktoré predstavil vo viac ako 20 knihách, pri ktorých bol autorom alebo editorom a stovkách ďalších článkov.

Obhajoba neobhájiteľného

Jednou z najznámejších a zároveň najkontroverznejších kníh Waltera Blocka je Obhajoba neobhájiteľného. Block sa v nej snaží obrániť aktivity a ľudí, ktoré sú v očiach iných odsúdeniahodné, ďaleko za hranicou ospravedlniteľnosti. Walter Block tak obhajuje ľudí, ktorí spôsobujú „urážku na cti,“ špekulantov, ktorí nakupujú lacno v čase nadbytku a predávajú draho v čase nedostatku, priekupníkov s lístkami na športové podujatia a dokonca aj úžerníkov, pasákov prostitútok, drogových dílerov a mnohých ďalších.

Walter Block však kladie veľký dôraz na to, aby jeho snaha nebola vysvetlená nesprávne, preto pripomína:

„Autor tieto prípady obhajuje len podľa politických štandardov libertarianizmu a či by mali čeliť hrozbe donútenia zo strany štátu. V žiadnom prípade neprichádza do úvahy, že to implikuje súhlas alebo chválu. Znamená to jednoducho to, že by nemali ísť do väzenia za svoje správanie.“

Ako tiež Walter Block vysvetlil svoj prístup na príkladoch diskriminácie:

„Nie je žiadnym protirečením oponovať kriminalizácii na základe rasy, pohlavia, národného pôvodu, atď. a zároveň vyhlasovať také správanie za nemorálne a neetické.“

Knihu Obhajoba neobhájiteľného opísal aj bývalý redaktor ABC News a dnešný redaktor Fox News a Fox Business Channel John Stossel: „Obhajoba neobhájiteľného (…) mi otvorila oči ku krásam libertarianizmu. Vysvetľuje, že toľko z toho, čo považujeme za zlé, nie je zlé.“

Jedným z takýchto prípadov môže byť spomínané správanie špekulanta, ktorý napríklad kúpi potraviny v čase nadbytku za lacno, len preto, aby ich mohol v čase nedostatku predať ľuďom za drahšie. Mnohí ľudia vidia takýchto špekulantov ako zlých ľudí, ktorí zneužívajú ich núdzu a zarábajú na ich biede. No pravda nemusí byť taká jednoznačná. Ako totiž ukazuje Walter Block, špekulant plní spoločensky užitočnú funkciu, keďže presúva zdroje z období menšej vzácnosti do obdobia väčšej vzácnosti. Ľudia tak obmedzia svoju spotrebu v čase nadbytku, vďaka čomu im zostane viac zdrojov na časy nedostatku.

Špekulácia tak vďaka tomu, paradoxne, znižuje extrémy kolísania cien, resp. zásob tovaru. Bez aktivít špekulanta by totiž ľudia v čase nadbytku spotrebovávali viac, no v časoch nedostatku by tento nedostatok bol o to väčší.

Walter Block ďalej napríklad na základe úplne iných dôvodov zásadne odmieta trestanie za ohováranie, urážku na cti a podobne, keď píše:

„Reputácia je veľmi dôležitá, ale nevlastníte ju, pretože vaša reputácia pozostáva z myšlienok nás ostatných – nie čo si o sebe myslíte vy, ale čo si my myslíme o vás. A vy nevlastníte naše myšlienky. A preto, paradoxne, nevlastníte svoju reputáciu.“

Privatizácia ciest a diaľnic

Čo už len môže byť radikálnejšie a kontroverznejšie ako obhajovanie špekulantov alebo úžerníkov? Myšlienka, že všetky cesty by nielen mohli, ale aj mali byť súkromné. Táto myšlienka je vzhľadom na dnešný prístup ľudí ako z iného sveta. Politici totiž často do veľkej hĺbky diskutujú o tom, kde konkrétne by mali byť cesty postavené, akým spôsobom, dokedy a podobne, no to, že za túto aktivitu by nemal byť vôbec zodpovedný štát, podľa mnohých ani neprichádza do úvahy. A prečo vôbec rozmýšľať nad privatizáciou ciest, keď dnes štát vykonáva veľké množstvo funkcií, ktorých privatizácia by bola oveľa menej kontroverzná a oveľa jednoduchšie realizovateľná? Walter Block vysvetľuje, že výber extrémne kontroverzného prípadu privatizácie ciest nebola náhoda, ale zámer:

„Ak dokážeme potvrdiť, že súkromné vlastníctvo a ziskový motív môžu fungovať aj v „ťažkých prípadoch,“ akými sú cesty, o to lepšie dokážeme vytvoriť celkové argumenty v prospech slobodného podnikania.“

A ako tiež povedal:

„Zastávam kompletnú, totálnu a plnú privatizáciu ciest, ulíc, diaľnic, vedľajších ciest, alejí a iných dopravných komunikácií pre vozidlá. A myslím to vážne, smrteľne vážne. Toto je tak vzdialené od radaru analýzy verejnej politiky, a tak ďaleko od starostí politikov, učencov a komentátorov, že len málo ľudí to bude brať vážne.“

Walter Block v rozsiahlej, takmer 500 stranovej knihe s názvom Privatizácia ciest a diaľnic predstavuje nielen argumenty, prečo je dnešný systém štátneho budovania infraštruktúry už z princípu neefektívny, ale aj ukážky toho, ako by mohol fungovať systém založený na súkromnom vlastníctve.

Walter Block neopomína ani argumenty kritikov súkromnej správy ciest. Podľa nich by možno vodiči museli po každom krátkom úseku zastavovať, aby vhodili mince do mýtneho automatu, súkromní vlastníci ciest by mohli cestami obklopiť dom človeka, ktorý by nemal inú možnosť ako platiť im vysoké poplatky za vyjdenie z domu a podobne. Walter Block poukazuje na to, že tieto argumenty neobstoja nielen vo svetle teórií o fungovaní slobodného trhu, ale ani pri nespočetných príkladoch z reálneho sveta týkajúcich sa fungovania súkromných ciest.

Pri súkromnom vlastníctve ciest by podľa Waltera Blocka boli prítomné benefity, ktoré sú zvyčajne spájané s privatizáciou v iných odvetviach, a teda nižšie ceny a vyššia kvalita poskytovaných služieb, respektíve podstatne vyššia tendencia väčšieho uspokojenia zákazníkov a efektívnejšieho využívania zdrojov. Walter Block tiež vysvetľuje, prečo by súkromné vlastníctvo ciest bolo sociálne optimálne každým možným spôsobom a prečo by viedlo k menšej nehodovosti, nižšiemu znečisteniu, kratšej dobe cestovania, respektíve menším zápcham, k väčšej zodpovednosti vlastníkov ciest za ich zlyhania a podobne.

Walter Block – Citáty

„Ak sa to hýbe, sprivatizujte to, ak sa to nehýbe, sprivatizujte to. Keďže všetko sa buď hýbe, alebo nehýbe, sprivatizujte všetko.“

„Protekcionizmus je nesprávny názov. Jediní ľudia, ktorých clá, kvóty a obchodné obmedzenia chránia, sú tí, ktorí sa zúčastňujú nehospodárnych a plytvajúcich aktivít. Slobodný obchod je jediná filozofia kompatibilná s medzinárodným mierom a prosperitou.“