Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

EU17 a EU27 | Nezamestnanosť v eurozóne – september

Eurostat dnes zverejnil sezónne očistené údaje nezamestnanosti pre EU17 a EU27. V Eurozóne predstavovala výška nezamestnanosti v septembri 2012 úroveň 11,6%, po nahor zrevidovaných 11,5% v predošlom mesiaci (z predchádzajúcich 11,4%). Úroveň 11,6% predstavuje najvyššiu mieru nezamestnanosti v Eurozóne od jej vzniku, a zároveň od začiatku merania údajov od roku 1995. V Eurozóne bolo v auguste 18,490 milióna ľudí bez práce. Nezamestnanosť v EÚ – EU27 bola na úrovni 10,6%, čo zodpovedalo 25,751 miliónu nezamestnaných.

Ako je tomu už dlhšie obdobie, tak aj v septembri 2012 sa prejavuje kríza v Eurozóne najmä vo vysokej miere nezamestnanosti v južných štátoch Eurozóny. Rovnako bola na tom aj nezamestnanosť v Portugalsku v septembri 2012 na úrovni 15,7% (-0,1 percentuálnych bodov), v Taliansku bola nezamestnanosť 10,8% (+0,2 percentuálnych bodov) a v Grécku, ktoré s ich mesačnou štatistikou nezamestnanosti stále dva mesiace pokrivkávajú, narástla sezónne očistená kvóta pre júl na 25,1% (+0,3 percentuálnych bodov)! Najvyššiu mieru nezamestnanosti celej EÚ dosiahlo Španielsko s nezamestnanosťou na úrovni 25,8% (+0,3 percentuálnych bodov).

Nezamestnanosť v septembri - Nemecko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko  a Španielsko.

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej miery nezamestnanosti Nemecka (modrým), Francúzska (červeným), Portugalska (zeleným), Talianska (fialovým), Grécka (tirkisovým) a Španielska (oranžovým) od januára 2000 do septembra 2012. V septembri 2012 stála celková nezamestnanosť v Nemecku na úrovni 5,4%, vo Francúzsku pri 10,8%, v Portugalsku 15,7%, v Taliansku 10,8%, v Grécku 25,1% (júl) a v Španielsku na úrovni 25,8%! Hospodársko-politický festival neuveriteľnej nerovnosti v rámci Eurozóny aj pri úrovniach nezamestnanosti!

Nezamestnanosť v Grécku a Španielsku na novom maxime

Nezamestnanosť v Španielsku - vývoj oficiálnej sezónne očistenej nezamestnanosti do septembra 2012.

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej nezamestnanosti v Španielsku od januára 1978 do septembra 2012. V septembri 2012 narástla miera nezamestnanosti pod kuratelou “Mierovej zóny“ na nové maximum 25,8%!

Pri aktuálnej agende totálne omylnej hospodárskej a finančnej politiky, je aj úroveň nezamestnanosti v Portugalsku historicky vzaté, na tom veľmi zle:

Nezamestnanosť v Portugalsku - vývoj nezamestnanosti v Portugalsku.

Vývoj oficiálnej miery nezamestnanosti v Portugalsku od januára 1983 do septembra 2012. V septembri 2012 sa nachádzala miera nezamestnanosti v Portugalsku na úrovni 15,7%, čo bolo len -0,1 percentuálnych bodov pod absolútnym maximom z predošlého mesiaca.

Nezamestnanosť v Grécku - vývoj miery nezamestnanosti v Grécku do júla 2012.

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej celkovej miery nezamestnanosti v Grécku od januára 1995 do júla 2012. V júli 2012 narástla úroveň nezamestnanosti na nové maximum 25,1%.

Práve mladí ľudia v južných častiach Európy sú konfrontovaní s dramatickou pracovnou perspektívou:

Vývoj sezónne očistenej miery nezamestnanosti v Portugalsku medzi mladými.

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej miery nezamestnanosti v Portugalsku medzi mladými, od januára 1983 do septembra 2012. V septembri 2012 klesla miera nezamestnanosti medzi mladými o -0,6 percentuálnych bodov k predošlému mesiacu na 35,1%.

Miera nezamestnanosti v Taliansku medzi mladými.

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej miery nezamestnanosti medzi mladými v Taliansku od januára 1983 do septembra 2012. V septembri 2012 vzrástla nezamestnanosť medzi mladými o +1,2 percentuálnych bodov k predošlému mesiacu na 35,1%.

Španielsko a Grécko pri nezamestnanosti u mladých na nových maximách

Miera nezamestnanosti v Grécku medzi mladými.

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej miery nezamestnanosti medzi mladými v Grécku od januára 1999 do septembra 2012. V júli 2012 vzrástla nezamestnanosť medzi mladými o +0,3 percentuálnych bodov k predošlému mesiacu na 55,6%, čo predstavuje nové maximum.

Nezamestnanosť Španielsko - miera nezamestnanosti medzi mladými.

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej miery nezamestnanosti medzi mladými v Španielsku od januára 1987 do septembra 2012. V júli 2012 vzrástla nezamestnanosť medzi mladými o +0,4 percentuálnych bodov oproti predošlému mesiacu na 54,2%, čo predstavuje rovnako nové maximum.

Miera nezamestnanosti medzi mladými - Nemecko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko a Španielsko.

Vývoj oficiálnej sezónne očistenej miery nezamestnanosti medzi mladými. Nemecko (modrým), Francúzsko (červeným), Portugalsko (zeleným), Taliansko (fialovým), Grécko (tirkisovým) a Španielsko (oranžovým) od januára 2000 do septembra 2012. V septembri sa nachádzala miera nezamestnanosti medzi mladými v Nemecku na úrovni 8,0%, vo Francúzsku na úrovni 25,7%, v Portugalsku 35,15, v Grécku na úrovni 55,6% (júl) a v Španielsku na úrovni 54,2%!

Zdroj:
1. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-31102012-BP/DE/3-31102012-BP-DE.PDF
2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.