Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

EU27 | Prihlásenie úžitkových automobilov s poklesom -9,4%

Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA/The European Automobile Manufacturers Association) dnes informovalo o poklese prihlásenia úžitkových automobilov v októbri 2012 v Európskej únii (EU27) o -9,4% k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka, na 147’211 dodávok, nákladných automobilov a autobusov. Ako už naznačili čísla v počtu prihlásených nových osobných automobilov v EU27 hovorí to jasne o pokračujúcej recesii v Európe. V 21 z 27 krajín EÚ to išlo s prihlásením úžitkových automobilov nadol. Negatívne sa ukazujú znovu krajiny južnej periférie. Napríklad prihlásenie áut v Portugalsku s -41,2% poklesom, Španielsko s -20,4%, Taliansko s -16,4% a Grécko s veľmi slabou úrovňou ešte o -13,2%. No aj vo Fínsku to išlo výrazne nadol, s poklesom -23,0% a takisto poklesol počet prihlásení áut v Holandsku o -13,6%, rovnako k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka.

Prihlásenie úžitkových automobilov v EU27 s poklesom -9,4%.

Vývoj v prihlásení úžitkových automobilov v EU27 v percentách k rovnakému mesiacu minulého roka, od januára 2004 do októbra 2012. V októbri sa prihlásenia automobilov v EU27 prepadli o výrazných -9,4%.

K maximu z marca 2007 prepad novoprihlásených úžitkových automobilov až o -45,1%

Novoprihlásené úžitkové automobily v EU27.

Vývoj novoprihlásených úžitkových automobilov v EU27 od januára 2003 do októbra 2012. V októbri 2012 bolo prihlásených 147’211 úžitkových automobilov, po 150’910 v predchádzajúcom mesiaci a po 162’444 v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. K maximu z marca 2007 s 268’180 novoprihlásených úžitkových automobilov to je už pokles o -45,1%!

Krajiny EU27 a EFTA - vývoj novoprihlásených úžitkových automobilov.

Vývoj novoprihlásených úžitkových automobilov v októbri 2012 v percentách k rovnakému mesiacu minulého roka, za krajiny EU27 a EFTA (Island, Nórsko, Švajčiarsko).

Prepad prihlásených úžitkových automobilov k maximu cez -80%

Bezprecedentná depresia sa ukazuje aj vďaka zle zvoleným prostriedkom na boj s krízou, aj na číslach novoprihlásených úžitkových automobilov v Grécku. Totálna likvidácia akejkoľvek hospodárskej aktivity sa zdá byť cieľom, čo sa znova a znova potvrdzuje. Na konci produkcie a spotreby sa bude nachádzať raj vyrovnanej obchodnej bilancie a vyrovnaného hospodárstva. Presne podľa motta: „Štát, ktorý nič nepotrebuje, nepotrebuje ani nič míňať.

Grécko - prihlásovanie úžitkových áut.

Vývoj novoprihlásených úžitkových automobilov v Grécku, od januára 1997 do októbra 2012. V októbri sa prihlásenia úžitkových automobilov k rovnakému mesiacu minulého roka prepadli o -13,2%, na 361 dodávok, nákladných automobilov a autobusov. K maximu z júla 2008, kde bolo prihlásených 2752 nových automobilov, to predstavuje pokles už o -86,88%. Aj k dlhodobému mesačnému priemeru od januára 1997 do decembra 2007, to v porovnaním spred obdobia hospodárskej a finančnej krízy s 1’933 prihlásených automobilov, predstavuje prepad v októbri 2012 až -81,32%!

Celé toto šialenstvo sa dokumentuje v októbri 2012 aj vo fakte, že z celkového počtu 361 prihlásených automobilov, bolo 9 automobilov kategórie ťažké nákladné vozidlo (nad 16 ton) a len 4 prihlásenia autobusov. Ďalšie prihlásenia úžitkových automobilov išli z kategórie malých dodávok pod 3,5 tony.

Prepad v prihlásení úžitkových áut v Portugalsku.

Vývoj novoprihlásených úžitkových automobilov v Portugalsku od januára 1997 do októbra 2012. V októbri sa prihlásenia úžitkových automobilov prepadli k rovnakému mesiacu minulého roka o -41,2%, na 1’518 dodávok, nákladných automobilov a autobusov. K maximu z decembra 2000 bolo prihlásených 23’753 automobilov.

Španielsko - novoprihlásené úžitkové automobily.

Vývoj novoprihlásených úžitkových automobilov v Španielsku od januára 1970 do októbra 2012. V októbri sa prihlásenia úžitkových automobilov prepadli k rovnakému mesiacu minulého roka o -20,4%, na 8’282 dodávok, nákladných automobilov a autobusov. K maximu z júna 2005 bolo prihlásených 40’589 automobilov.

Prepad v prihlásení úžitkových áutomobilov v Taliansku.

Vývoj novoprihlásených úžitkových automobilov v Taliansku od januára 1997 do októbra 2012. V októbri sa prihlásenia úžitkových automobilov prepadli k rovnakému mesiacu minulého roka o -16,4%, na 12’329 dodávok, nákladných automobilov a autobusov. K maximu z decembra 2002 bolo prihlásených 47’912 automobilov.

Vývoj - novoprihlásené úžitkové automobily v Nemecku.

Vývoj novoprihlásených úžitkových automobilov v Nemecku od januára 1997 do októbra 2012. V októbri sa prihlásenia úžitkových automobilov prepadli k rovnakému mesiacu minulého roka o -3,8%, na 27’518 dodávok, nákladných automobilov a autobusov. K maximu z apríla 2006 bolo prihlásených 39’791 automobilov.

Zdroj údajov:
1. http://www.acea.be/

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.